Friday, December 13, 2013

Tu Risa by Pablo Neruda ( Berso sa Metro)

I saw while I was at a LRT train going to Pedro Gil, Manila. Its a compilation of Spanish poetry converted to Tagalog. Its so romantic and beautiful.


Pablo Neruda's TU RISA:

Ríete de la noche,
del día, de la luna,
ríete de las calles
torcidas de la isla,
ríete de este torpe
muchacho que te quiere,
pero cuando yo abro
los ojos y los cierro,
cuando mis pasos van,
cuando vuelven mis pasos,
niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera
pero tu risa nunca
porque me moriría.

Tagalog translation:

Pagtawanan mo ang gabi,
ang araw, ang buwan
Pagtawanan mo ang liku-likong
landas sa isla,
Pagtawanan mo ang torpeng
lalaking ito na nagmamahal sa iyo,
Ngunit kapag bubuksan ko
at isasara ang aking mga mata,
Kapag ako ay umalis,
kapag ako ay muling bumalik
Ipagkait mo na sa akin ang tinapay,
ang hangin, ang liwanag at ang tagsibol,
Huwag lamang ang iyong ngiti
Dahil ito’y aking ikasasawi

No comments:

Post a Comment